Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června.

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření, zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby.

Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Přehledy podávají OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání, obvykle tedy do konce dubna.

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/prehledy-osvc-za-rok-2015/

Daňové přiznání si může sám podat také zaměstnanec, jenž z jakéhokoli důvodu nepožádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/kdo-ma-povinnost-podat-danove-priznani-za-rok-2015/

Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu/

Od DPH je vždy osvobozen převod (dodání) pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a osvobozeno je též dodání pozemku, který není stavebním pozemkem.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/

Mezi daňově uznatelné patří pokuty a penále plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pokuty-a-penale-z-pohledu-ucetniho-a-danoveho/

Limit pro hotovostní platby je v současné době 270 000 Kč.


http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/hotovostni-platby/

Zda je výhodnější být zaměstnaný, nebo podnikat, nelze jednoznačně říci. Vše má své pro a proti.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/srovnani-osvc-a-zamestnance/

Daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však lze uplatnit 60 300 Kč ročně.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/narok-na-danovy-bonus/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/automobil-v-podnikani/

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat mimo jiné dle skutečnosti – výši nákladů potom dokládáme daňovými doklady.

Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/urazove-pojisteni-z-danoveho-a-ucetniho-hlediska/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/rodinny-podnik-spolupracujici-osoba-%E2%80%93-podminky-a-z/

V rodinném závodě mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. To znamená, že jedna osoba nezaměstnává druhou.

Přivydělat si podnikáním můžete při zaměstnání, rodičovské dovolené i třeba při studiu.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/privydelek-formou-podnikani/

Zaměstnanec může mít vedle hlavního pracovního poměru i další pracovní poměry nebo brigády na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Podnikající fyzické osoby čekají také v roce 2015 nemalé změny. V článku se konkrétně zaměříme na novelu zákona o daních z příjmů a připravované změny u omezení paušálů, autorských honorářů a termínu podnikání.

Pro ty fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily, povinnost elektronické komunikace se správcem daně platit nebude.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/elektronicka-komunikace-pro-vlastniky-datovych-sch/

Nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné, na rozdíl od zaměstnanců, za které je povinen platit pojištění zaměstnavatel. Kdy se podnikatelům vyplatí platit si nemocenské pojištění a kdy komerční pojistku? Porovnávejte s námi.

Minimální měsíční nemocenské pojištění činí 115 Kč, což odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 5.000 Kč. Komerční pojistka nevychází z výše příjmu.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/osvc-%E2%80%93-nemocenske-pojisteni-nebo-komercni-pojistka/

Jste podnikající fyzická osoba a lámete si hlavu s tím, zda vést klasické účetnictví, daňovou evidenci, nebo si uplatňovat výdaje paušálem? Přinášíme pár užitečných informací, které vám pomohou v rozhodování.

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/ucetnictvi,-danova-evidence-nebo-pausalni-vydaje/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/penzijni-pripojisteni-a-soukrome-zivotni-pojisteni/

Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem.


Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/technicke-zhodnoceni-od-roku-2014/

Hlavní změnou oproti minulému roku je účetní sjednocení hodnotového kritéria pro stanovení dlouhodobého majetku.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Tato definice se od formulace v zákoně o daních z příjmů neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se jedná již o technické zhodnocení.

Příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) je možné zahrnout do základu daně v daňovém přiznání.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-autorskych-honoraru-od-roku-2014/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/uroky-z-pohledu-danoveho-a-ucetniho/

Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavení účetní závěrky a určení základu daně. Na co před podáním daňového přiznání nezapomenout? Co všechno můžeme zahrnout do daňových výdajů a snížit tak daň z příjmů právnických osob?

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/jak-si-muze-po-snizit-danovou-povinnost-v-roce-201/?fb_action_ids=10202480003098613&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B349817305155989%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou podnikání v České republice. Na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných ručí společníci za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Jak založit s.r.o. krok za krokem?

V případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/

Zaměstnavatel z tzv. podnikatelského sektoru může svým zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytnout kapesné až ve výši 40 % základního zahraničního stravného.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na rekreaci (včetně zájezdů), je u zaměstnance od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za rok.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/vyhody-pro-zamestnance-a-jejich-daneni/

Pokud chcete jít na brigádu nebo si jen přivydělat nějakou korunu ke stávajícímu zaměstnání, vyplatí se vám uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zamestnavani-na-zaklade-dpp-a-dpc/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zasadni-zmeny-u-osvc-v-letech-2012-a-2013/ U OSVČ nastala s rokem 2013 spousta změn. Například u povinné registrace k DPH se nově osoba stává plátcem od prvního dne druhého měsíce po překročení limitu.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/priklady-vypoctu-dane-osvc-v-ruznych-situacich/ Podnikání nemusí být jen hlavním zdrojem našich příjmů. Podnikat můžeme například i při mateřské dovolené nebo při zaměstnání.

Jste osoba samostatně výdělečně činná a zároveň zaměstnanec, starobní důchodce nebo třeba na mateřské dovolené? Připravili jsme pro vás praktické příklady, jak si poradit s výpočtem daně z příjmů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zmena-dph-od-1-1-2013/ ,Jaké novinky si pro rok 2013 přichystala novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH)? Kromě zvýšení obou sazeb DPH se změny nevyhnuly ani registračním povinnostem či daňovým dokladům.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/cestovni-nahrady-v-roce-2013/

V roce 2013 se zvýšily sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot. Naopak náhrada za používání vozidel se snížila. Změn doznalo i zahraniční stravné. Přečtěte si, jak na „cesťáky“ v roce 2013.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/jak-spravne-zaplatit-dan-financnimu-uradu-v-nbsp;r/

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad v Praze. Pro bezproblémové placení daní byste měli znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/tuzemska-fakturace-v-eurech/ Přestože v České republice zatím není jednotná měna zavedena, již dnes mnohé firmy fakturují v eurech. Mnohé smlouvy a kontrakty jsou uzavírány v eurech, i když se jedná o smlouvy mezi dvěma tuzemskými stranami. Čtěte, jak správně v eurech fakturovat.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zaokrouhleni-celkove-castky-danoveho-dokladu-a-vli/ Zaokrouhlování může být mnohdy velký problém. Ať už se jedná o zaokrouhlování daně, základu daně, nebo celkové částky dokladu. Zda zaokrouhlovat budeme nebo ne, záleží pouze na nás, respektive na tom, kdo daňový doklad vystavuje.