Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Přehledy podávají OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání, obvykle tedy do konce dubna.

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/prehledy-osvc-za-rok-2015/

Daňové přiznání si může sám podat také zaměstnanec, jenž z jakéhokoli důvodu nepožádal svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/kdo-ma-povinnost-podat-danove-priznani-za-rok-2015/

Prohlášení poplatníka podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak každoročně vždy do 15. února.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu/

Od DPH je vždy osvobozen převod (dodání) pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a osvobozeno je též dodání pozemku, který není stavebním pozemkem.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-nemovitosti-od-roku-2016/

Mezi daňově uznatelné patří pokuty a penále plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/pokuty-a-penale-z-pohledu-ucetniho-a-danoveho/

Limit pro hotovostní platby je v současné době 270 000 Kč.


http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/hotovostni-platby/

Zda je výhodnější být zaměstnaný, nebo podnikat, nelze jednoznačně říci. Vše má své pro a proti.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/srovnani-osvc-a-zamestnance/

Daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však lze uplatnit 60 300 Kč ročně.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/narok-na-danovy-bonus/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/automobil-v-podnikani/

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat mimo jiné dle skutečnosti – výši nákladů potom dokládáme daňovými doklady.

Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/urazove-pojisteni-z-danoveho-a-ucetniho-hlediska/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/rodinny-podnik-spolupracujici-osoba-%E2%80%93-podminky-a-z/

V rodinném závodě mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. To znamená, že jedna osoba nezaměstnává druhou.

Přivydělat si podnikáním můžete při zaměstnání, rodičovské dovolené i třeba při studiu.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/privydelek-formou-podnikani/

Zaměstnanec může mít vedle hlavního pracovního poměru i další pracovní poměry nebo brigády na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Podnikající fyzické osoby čekají také v roce 2015 nemalé změny. V článku se konkrétně zaměříme na novelu zákona o daních z příjmů a připravované změny u omezení paušálů, autorských honorářů a termínu podnikání.

Pro ty fyzické osoby, které si datovou schránku nikdy nezřídily, povinnost elektronické komunikace se správcem daně platit nebude.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/elektronicka-komunikace-pro-vlastniky-datovych-sch/

Nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné, na rozdíl od zaměstnanců, za které je povinen platit pojištění zaměstnavatel. Kdy se podnikatelům vyplatí platit si nemocenské pojištění a kdy komerční pojistku? Porovnávejte s námi.

Minimální měsíční nemocenské pojištění činí 115 Kč, což odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu 5.000 Kč. Komerční pojistka nevychází z výše příjmu.


http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/osvc-%E2%80%93-nemocenske-pojisteni-nebo-komercni-pojistka/

Jste podnikající fyzická osoba a lámete si hlavu s tím, zda vést klasické účetnictví, daňovou evidenci, nebo si uplatňovat výdaje paušálem? Přinášíme pár užitečných informací, které vám pomohou v rozhodování.

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/ucetnictvi,-danova-evidence-nebo-pausalni-vydaje/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/penzijni-pripojisteni-a-soukrome-zivotni-pojisteni/

Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem.


Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/technicke-zhodnoceni-od-roku-2014/

Hlavní změnou oproti minulému roku je účetní sjednocení hodnotového kritéria pro stanovení dlouhodobého majetku.

Vyhláška č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Tato definice se od formulace v zákoně o daních z příjmů neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se jedná již o technické zhodnocení.

Příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) je možné zahrnout do základu daně v daňovém přiznání.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-autorskych-honoraru-od-roku-2014/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/uroky-z-pohledu-danoveho-a-ucetniho/

Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavení účetní závěrky a určení základu daně. Na co před podáním daňového přiznání nezapomenout? Co všechno můžeme zahrnout do daňových výdajů a snížit tak daň z příjmů právnických osob?

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/jak-si-muze-po-snizit-danovou-povinnost-v-roce-201/?fb_action_ids=10202480003098613&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B349817305155989%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou podnikání v České republice. Na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných ručí společníci za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Jak založit s.r.o. krok za krokem?

V případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta-v-prikladech/

Zaměstnavatel z tzv. podnikatelského sektoru může svým zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě poskytnout kapesné až ve výši 40 % základního zahraničního stravného.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na rekreaci (včetně zájezdů), je u zaměstnance od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za rok.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/vyhody-pro-zamestnance-a-jejich-daneni/

Pokud chcete jít na brigádu nebo si jen přivydělat nějakou korunu ke stávajícímu zaměstnání, vyplatí se vám uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zamestnavani-na-zaklade-dpp-a-dpc/

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/zasadni-zmeny-u-osvc-v-letech-2012-a-2013/ U OSVČ nastala s rokem 2013 spousta změn. Například u povinné registrace k DPH se nově osoba stává plátcem od prvního dne druhého měsíce po překročení limitu.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/priklady-vypoctu-dane-osvc-v-ruznych-situacich/ Podnikání nemusí být jen hlavním zdrojem našich příjmů. Podnikat můžeme například i při mateřské dovolené nebo při zaměstnání.

Jste osoba samostatně výdělečně činná a zároveň zaměstnanec, starobní důchodce nebo třeba na mateřské dovolené? Připravili jsme pro vás praktické příklady, jak si poradit s výpočtem daně z příjmů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zmena-dph-od-1-1-2013/ ,Jaké novinky si pro rok 2013 přichystala novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH)? Kromě zvýšení obou sazeb DPH se změny nevyhnuly ani registračním povinnostem či daňovým dokladům.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/cestovni-nahrady-v-roce-2013/

V roce 2013 se zvýšily sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot. Naopak náhrada za používání vozidel se snížila. Změn doznalo i zahraniční stravné. Přečtěte si, jak na „cesťáky“ v roce 2013.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/jak-spravne-zaplatit-dan-financnimu-uradu-v-nbsp;r/

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad v Praze. Pro bezproblémové placení daní byste měli znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/tuzemska-fakturace-v-eurech/ Přestože v České republice zatím není jednotná měna zavedena, již dnes mnohé firmy fakturují v eurech. Mnohé smlouvy a kontrakty jsou uzavírány v eurech, i když se jedná o smlouvy mezi dvěma tuzemskými stranami. Čtěte, jak správně v eurech fakturovat.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/zaokrouhleni-celkove-castky-danoveho-dokladu-a-vli/ Zaokrouhlování může být mnohdy velký problém. Ať už se jedná o zaokrouhlování daně, základu daně, nebo celkové částky dokladu. Zda zaokrouhlovat budeme nebo ne, záleží pouze na nás, respektive na tom, kdo daňový doklad vystavuje.