Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?RB Accountancy, s.r.o. | Ing. Renata Kokeš Blahová, dr. h.c.

renata_blahova

Výhody externího zpracování účetnictví:

Externí účetní plně odpovídá za správné zpracování účetnictví

Není Vaším zaměstnancem - ušetříte na mzdových nákladech a odvodech

Nemusíte pořizovat prostředky výpočetní techniky a software pro zpracování účetnictví
a mezd, včetně aktualizace a údržby SW a HW


Novinky


Červen 2020
Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí se posouvají

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Opatření se nevztahuje na subjekty spravované Specializovaným finančním úřadem.

 
Březen 2020
Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832