Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?RB Accountancy, s.r.o. | Ing. Renata Kokeš Blahová, dr. h.c.

renata_blahova

Výhody externího zpracování účetnictví:

Externí účetní plně odpovídá za správné zpracování účetnictví

Není Vaším zaměstnancem - ušetříte na mzdových nákladech a odvodech

Nemusíte pořizovat prostředky výpočetní techniky a software pro zpracování účetnictví a mezd, včetně aktualizace a údržby SW a HW


Novinky


Březen 2020
Ministerstvo financí prodlouží termín pro daňové přiznání

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832

 
Únor 2020
odevzdání podkladů pro zpracování DP 2019 nejpozději do 17.3.2020!