Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?LEDEN 2018

·02.01.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

·09.01.2018

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

·20.01.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·22.01.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·24.01.2018

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.01.2018

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

·25.01.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

·25.01.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

·25.01.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

·25.01.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

·25.01.2018

spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2017

·25.01.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

·31.01.2018

biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

·31.01.2018

daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2017

·31.01.2018

daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

·31.01.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

ÚNOR 2018

·09.02.2018

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

·15.02.2018

daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017

·15.02.2018

daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

·20.02.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·26.02.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018

·26.02.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za leden 2018

·26.02.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za leden 2018

·26.02.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

·26.02.2018

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

·26.02.2018

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2018

·26.02.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

·28.02.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

BŘEZEN 2018

·01.03.2018

daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

·12.03.2018

spotřební daň

splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·15.03.2018

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

·20.03.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·20.03.2018

daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

·26.03.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018

·26.03.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za únor 2018

·26.03.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za únor 2018

·26.03.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

·26.03.2018

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2018

·26.03.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

·27.03.2018

spotřební daň

splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN 2018

·03.04.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

·03.04.2018

daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

·03.04.2018

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

·09.04.2018

spotřební daň

splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·16.04.2018

daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

·20.04.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

·20.04.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·24.04.2018

spotřební daň

splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.04.2018

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

·25.04.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·25.04.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·25.04.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

·25.04.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

·25.04.2018

spotřební daň

daňové přiznání za březen 2018

·25.04.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

·30.04.2018

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

·30.04.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

KVĚTEN 2018

·10.05.2018

spotřební daň

splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·21.05.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·25.05.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2018

·25.05.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za duben 2018

·25.05.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za duben 2018

·25.05.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

·25.05.2018

spotřební daň

splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.05.2018

spotřební daň

daňové přiznání za duben 2018

·25.05.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

·31.05.2018

daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

·31.05.2018

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

·31.05.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

ČERVEN 2018

·11.06.2018

spotřební daň

splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·15.06.2018

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

·20.06.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·25.06.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018

·25.06.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za květen 2018

·25.06.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za květen 2018

·25.06.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

·25.06.2018

spotřební daň

splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.06.2018

spotřební daň

daňové přiznání za květen 2018

·25.06.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

ČERVENEC 2018

·02.07.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

·02.07.2018

daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

·02.07.2018

Oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

·02.07.2018

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

·10.07.2018

spotřební daň

splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·16.07.2018

daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

·20.07.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

·20.07.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·25.07.2018

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

·25.07.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·25.07.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·25.07.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

·25.07.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018

·25.07.2018

spotřební daň

splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.07.2018

spotřební daň

daňové přiznání za červen 2018

·25.07.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

·30.07.2018

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

·31.07.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

SRPEN 2018

·09.08.2018

spotřební daň

splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·20.08.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·24.08.2018

spotřební daň

splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·27.08.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018

·27.08.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za červenec 2018

·27.08.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za červenec 2018

·27.08.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

·27.08.2018

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2018

·27.08.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

·31.08.2018

daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

·31.08.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

ZÁŘÍ 2018

·10.09.2018

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·17.09.2018

daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

·20.09.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·25.09.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018

·25.09.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za srpen 2018

·25.09.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za srpen 2018

·25.09.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

·25.09.2018

spotřební daň

splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.09.2018

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2018

·25.09.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

·30.09.2018

daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

ŘÍJEN 2018

·01.10.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

·10.10.2018

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·16.10.2018

daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

·20.10.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

·22.10.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·25.10.2018

daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

·25.10.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018

·25.10.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

·25.10.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

·25.10.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

·25.10.2018

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·25.10.2018

spotřební daň

daňové přiznání za září 2018

·25.10.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

·30.10.2018

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

·31.10.2018

daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

·31.10.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

LISTOPAD 2018

·09.11.2018

spotřební daň

splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·20.11.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·26.11.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018

·26.11.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za říjen 2018

·26.11.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za říjen 2018

·26.11.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

·26.11.2018

spotřební daň

splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·26.11.2018

spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2018

·26.11.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

·30.11.2018

daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

·30.11.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

PROSINEC 2018

·10.12.2018

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

·17.12.2018

daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

·17.12.2018

daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

·20.12.2018

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

·27.12.2018

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

·27.12.2018

daň z přidané hodnoty

souhrnné hlášení za listopad 2018

·27.12.2018

daň z přidané hodnoty

kontrolní hlášení za listopad 2018

·27.12.2018

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

·27.12.2018

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

·27.12.2018

spotřební daň

daňové přiznání za listopad 2018

·27.12.2018

spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

·31.12.2018

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

zdroj:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace/danovy-kalendar