Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Leden

11. spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

19. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za prosinec 2020

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2020

kontrolní hlášení za prosinec 2020

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2020

souhrnné hlášení za prosinec 2020

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2020

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za prosinec 2020

Únor

1. biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

1. daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2020

1. daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

1. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

9. spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2021

kontrolní hlášení za leden 2021

souhrnné hlášení za leden 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za leden 2021

Březen

1. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

12. spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2021

kontrolní hlášení za únor 2021

souhrnné hlášení za únor 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za únor 2021

29. spotřební daň

splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

Duben

1. daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

9. spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

26. spotřební daň

splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

26. daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

26. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za březen 2021

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2021

kontrolní hlášení za březen 2021

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2021

souhrnné hlášení za březen 2021

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2021

26. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

26. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za březen 2021

30. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

Květen

10. spotřební daň

splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

18. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická form

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2021

kontrolní hlášení za duben 2021

souhrnné hlášení za duben 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za duben 2021

splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Červen

9. spotřební daň

splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

pololetní záloha na daň

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2021

kontrolní hlášení za květen 2021

souhrnné hlášení za květen 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za květen 2021

30. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Červenec

1. daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

2. oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

12. spotřební daň

splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

26. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červen 2021

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2021

kontrolní hlášení za červen 2021

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2021

souhrnné hlášení za červen 2021

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2021

26. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

26. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

26. spotřební daň

daňové přiznání za červen 2021

splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

30. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

Srpen

2. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

9. spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

17. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2021

kontrolní hlášení za červenec 2021

souhrnné hlášení za červenec 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za červenec 2021

31. daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

Září

9. spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

27. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2021

kontrolní hlášení za srpen 2021

souhrnné hlášení za srpen 2021

27. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

27. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za srpen 2021

30. daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

Říjen

11. spotřební daň

splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

18. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za září 2021

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2021

kontrolní hlášení za září 2021

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2021

souhrnné hlášení za září 2021

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za září 2021

splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Listopad

1. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

1. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

9. spotřební daň

splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2021

kontrolní hlášení za říjen 2021

souhrnné hlášení za říjen 2021

25. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

25. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za říjen 2021

30. daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

Prosinec

10. spotřební daň

splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15. daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

pololetní záloha na daň

16. Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2021

kontrolní hlášení za listopad 2021

souhrnné hlášení za listopad 2021

27. energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

27. spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání za listopad 2021

splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021