Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?LEDEN

středa 9.

– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

neděle 20.

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 21.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

čtvrtek 24.

– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2018

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů

a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec

2018

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

čtvrtek 31.

– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2018

– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

ÚNOR

pondělí 11.

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

– daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh

na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018

– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

středa 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pondělí 25.

– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

– souhrnné hlášení za leden 2019

– kontrolní hlášení za leden 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

čtvrtek 28.

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN

pátek 1.

– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

úterý 12.

– spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

středa 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za

zdaňovací období 2018

(2)

pondělí 25.

– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019

– souhrnné hlášení za únor 2019

– kontrolní hlášení za únor 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

středa 27.

– spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

pondělí 1.

– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací

období 2018

– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný

audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

úterý 9.

– spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

sobota 20.

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

úterý 23.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

středa 24.

– spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

úterý 30.

– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv

a splatnost související jistoty

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

KVĚTEN

pátek 10.

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pondělí 27.

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za duben 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

– souhrnné hlášení za duben 2019

– kontrolní hlášení za duben 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

pátek 31.

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou

poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

pondělí 10.

– spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

(3)

pondělí 17.

– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtek 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pondělí 24.

– spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

– daňové přiznání za květen 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů

a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

– souhrnné hlášení za květen 2019

– kontrolní hlášení za květen 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

pondělí 1.

– daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

– Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

– Oznámení CRS (GATCA)– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit

nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

středa 10.

– spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

sobota 20.

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 22.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

čtvrtek 25.

– spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za červen 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019

– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen

2019

– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

úterý 30.

– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv

a splatnost související jistoty

středa 31.

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN

pátek 9.

– spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pondělí 26.

– spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

– souhrnné hlášení za červenec 2019

– kontrolní hlášení za červenec 2019

– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů

a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec

2019

(4)

ZÁŘÍ

pondělí 2.

– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb

s daní vyšší než 5 000 Kč)

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

pondělí 9.

– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

pátek 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

úterý 24.

– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

– daňové přiznání za srpen 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

– souhrnné hlášení za srpen 2019

– kontrolní hlášení za srpen 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen

2019

pondělí 30.

– daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN

čtvrtek 10.

– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

neděle 20.

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 21.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pátek 25.

– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za září 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019

– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

středa 30.

– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv

a splatnost související jistoty

čtvrtek 31.

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona

o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti

o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

pondělí 11.

– spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

(5)

pondělí 25.

– spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

– souhrnné hlášení za říjen 2019

– kontrolní hlášení za říjen 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

pondělí 2.

– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

úterý 10.

– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční

daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou

sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

pátek 20.

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

činnosti

pátek 27.

– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za listopad 2019

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných

olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

– souhrnné hlášení za listopad 2019

– kontrolní hlášení za listopad 2019

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad

2019

úterý 31.

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019