Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti financí, daní a účetnictví!

Jedná se zejména o externí zpracování účetnictví jak pro malé a střední firmy, tak pro větší společnosti - vedeme účetnictví společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a družstvům.

Menším podnikatelům (OSVČ, živnostníkům a řemeslníkům nezapsaným v obchodním rejstříku) pak kromě vedení klasického účetnictví nabízíme vedení daňové evidence nebo tzv. paušálních výdajů, samozřejmě vždy vycházíme z požadavků klienta a doporučujeme způsob, který je pro něj nejvýhodnější.

Své klienty samozřejmě také zastupujeme při kontrolách na zdravotních pojišťovnách, na příslušných správách sociálního zabezpečení a na finančních úřadech, případně dalších institucích.

Pro plátce DPH zpracováváme přiznání k dani z přidané hodnoty, záznamní povinnost a souhrnná hlášení.

Přiznání k dani z příjmů zpracováváme jak pro své stávající klienty, se kterými spolupracujeme po celý rok, tak pro klienty, kteří si nechávají účetnictví a daně zpracovat jednou ročně. Stejně tak zpracováváme přiznání k dani z příjmů klientům, kteří jsou zaměstnaní, nebo mají jiné příjmy než ze závislé činnosti (pronájem, příležitostný přivýdělek apod.), podnikajícím důchodcům, ženám na mateřské dovolené a ostatním osobám, které mají podnikání jako vedlejší příjem.

Pro právnické osoby k přiznání k dani z příjmů zpracováváme také povinné přílohy (rozvaha, výsledovka, příloha č. 3) a pro fyzické osoby (OSVČ) povinné přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Další přiznání, které běžně pro své klienty zpracováváme, jsou přiznání k dani silniční a ostatním majetkovým daním.

Rozsah služeb, konzultací a poradenství je závislý od požadavků jednotlivých klientů. Vždy se snažíme způsob spolupráce nastavit tak, aby byl klient maximálně spokojen, byly splněny všechny zákonné povinnosti vůči finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a ostatním institucím.

Věříme, že Vám tyto stránky poskytnou ucelený obraz o službách, které nabízíme, a těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

Souhrn poskytovaných služeb:

  • Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro právnické osoby (s.r.o.)
  • Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro podnikatele (OSVČ)
  • Zpracování daňových přiznání - daň z příjmů, DPH, silniční daň, majetkové daně
  • Zpracování mezd (včetně personalistiky, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, roční vyúčtování atp.)
  • Daňové, účetní a finanční konzultace a poradenství