Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Mzdy

Podklady ke mzdám prosím zasílat do 5. dne následujícího měsíce (jedná se o počet odpracovaných hodin, čerpání dovolené, neschopenky „paragrafy“, jiné nepřítomnosti, příplatky, srážky apod.)

Plátci DPH

Doklady prosím doručit měsíčně vždy k 10. dni měsíce následujícího, a to jak u měsíčních, tak u čtvrtletních plátců DPH, výjimku tvoří pouze fyzické osoby čtvrtletní plátci DPH s velmi malým počtem dokladů (maximálně však 50 dokladů/účetních položek celkem za čtvrtletí), u těchto prosím o doručení dokladů čtvrtletně do 10.4., 10.7., 10.10. a do 10.1.

Neplátci DPH

Osoby, které vedou účetnictví nebo daňovou evidenci

Doklady prosím odevzdávat čtvrtletně v dubnu, červenci, říjnu a lednu následujícího roku. V případě, kdy doklady nebudou odevzdávány pravidelně během roku, účetnictví nebo daňovou evidenci jednorázově nezpracováváme.

Fyzické osoby uplatňující paušální výdaje

Doklady (jedná se v podstatě pouze o doložení příjmů – tržeb – vydané faktury a tržby v hotovosti) je postačující odevzdávat jednorázově, a to během měsíce ledna a února následujícího roku. Později dodané doklady už nezpracováváme.

U fyzických osob kromě klasických dokladů k dani z příjmů prosím nejpozději do konce února dodat také výpis zaplacených záloh na sociálním a zdravotním pojištění! V případě uplatňování různých daňových úlev prosím zároveň dodat potvrzení (jedná se o potvrzení o zaplacených úrocích z úvěrů na bydlení, soukromém životním a penzijním pojištění, darování krve, potvrzení o studiu, důchodu, potvrzení druhého z rodičů o uplatňování slev na děti, umístění dítěte a podobně). Pokud je podnikání provozováno při zaměstnání, je potřeba dodat také potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání.

Daň z příjmů právnických osob

Klasické doklady odevzdávány během roku, během ledna (nejpozději února) prosím dodat inventury k 31.12.

Silniční daň

Podklady, tj. kopie velkých technických průkazů vozidel, k silniční dani prosím odevzdat nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

Roční zúčtování daně zaměstnancům

(pokud o zpracování svého zaměstnavatele požádají) Dle zákona zároveň s podpisem prohlášení poplatníka nejpozději do 15.2. Jedná se potvrzení k různým daňovým úlevám (potvrzení o zaplacených úrocích z úvěrů na bydlení, soukromém životním a penzijním pojištění, darování krve, potvrzení o studiu, důchodu, potvrzení druhého z rodičů o uplatňování slev na děti, umístění dítěte apod.)