Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Důchod je pro rok 2015 osvobozen pouze do částky 331 200 Kč.

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/koho-se-tyka-zdaneni-duchodu-v-roce-2015.aspxOd roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu. Současně ale končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění – opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi 840 000 Kč.

Důchod jako jediný zdroj příjmů

Důchod a penze, které jsou vypláceny pravidelně, jsou od daně z příjmů osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Nejsou však osvobozeny úplně, ale pouze do výše 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu daného roku (je-li v průběhu roku minimální mzda zvýšena, nemá to na limit osvobození vliv).

Minimální mzda v roce 2015 činí 9 200 Kč. Důchod je tedy pro rok 2015 osvobozen pouze do částky 331 200 Kč (v roce 2014 tato částka činila 306 000 Kč z minimální mzdy 8 500 Kč).

Důchod vyplacený nad tuto částku je důchodce povinen zdanit ve svém daňovém přiznání (musí tedy podávat daňové přiznání), a to jako ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Příklad 1

Starobní důchodce má v roce 2015 penzi ve výši 408 000 Kč. Do svého daňového přiznání zahrne pouze částku 76 800 Kč (408 000 – 331 200). Po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč (kterou si starobní důchodci můžou od minulého roku opět uplatňovat), je daňová povinnost nulová.

Přivýdělek k důchodu

Pokud si poplatník k důchodu přivydělává jinak, ať už samostatnou výdělečnou činností (podnikáním, § 7 ZDP), pronájmem (§ 9 ZDP), nebo formou zaměstnání (§ 6 ZDP), platí pro něj trochu jiná pravidla.

Pokud souhrn těchto příjmů přesáhne zákonem danou částku 840 000 Kč (§ 9 odst. 3 ZDP), neplatí výše uvedené osvobození, ale důchodce je povinný zdanit celý důchod nebo penzi jako ostatní příjem podle § 10 ZDP.

Do příjmů podle § 6 se zahrnují příjmy z klasického zaměstnání na základě pracovní smlouvy, ať už na plný, nebo částečný úvazek.

Příjmy z brigády na základě dohody o provedení práce, která je zdaněna tzv. srážkovou daní, se do limitu nezahrnují. Nově je však možnost tyto příjmy do daňového přiznání zahrnout a uplatnit tak již sraženou srážkovou daň. V tomto případě se do limitu zahrnují také příjmy z této dohody.

Do roku 2014 nebyl přivýdělek nijak omezen, od roku 2015 však opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi – výše zmíněných 840 000 Kč.

Příklad 2

Starobní důchodce má v roce 2015 penzi ve výši 132 000 Kč. Zároveň je zaměstnán, podle potvrzení o zdanitelných příjmech dosáhnul částky 289 000 Kč (superhrubá mzda, což je hrubá mzda plus sociální a zdravotní placené zaměstnavatelem). Důchodce je zároveň majitelem nemovitostí, které pronajímá, příjmy z tohoto pronájmu dosahují 570 000 Kč (po uplatnění 30% paušálních výdajů).

Důchodce do svého daňového přiznání zahrne příjmy podle:

  • § 6 ZDP – 289 000 Kč,

  • § 9 ZDP – 570 000 Kč,

  • § 10 ZDP – 132 000 Kč.


Příjmy ze zaměstnání plus příjmy z pronájmu přesahují částku 840 000 Kč, důchodce proto musí zdanit i penzi, u které nemůže uplatnit osvobození od daně.

Celkový základ daně činí 991 000 Kč. Z toho vychází 15% daň ve výši 148 650 Kč, po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka 123 810 Kč. Po odečtení zaplacených záloh důchodce doplatí rozdíl.

Podnikající důchodce

Pro podnikající důchodce platí stejná pravidla jako pro každého jiného podnikatele. Hospodářský výsledek (základ daně z podnikání) zjišťuje pomocí účetnictví, daňové evidence nebo paušálních výdajů. Tento výsledek hospodaření pak uvádí do daňového přiznání.

Navíc však důchodce musí respektovat pravidla uvedená výše. Pokud příjem z podnikání (případně další příjem ze zaměstnání nebo z pronájmu) přesáhne částku 840 000 Kč, musí zdanit i celý svůj důchod.

V případě, že příjem částky 840 000 Kč nedosahuje, platí pro něj osvobození důchodu do částky 331 200 Kč (pro rok 2015), daní pouze důchod nad tuto částku.

U podnikajícího důchodce – starobního nebo plného invalidního, je bráno podnikání jako vedlejší činnost. Pro důchodce tedy neplatí minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění platí 13,5 % z poloviny hospodářského výsledku. Sociální 29,2 % z poloviny hospodářského výsledku, pokud základ daně z podnikání (hospodářský výsledek) nedosáhne rozhodné částky, nemusí důchodce sociální pojištění platit vůbec. Rozhodná částka pro rok 2015 byla stanovena na 63 865 Kč.

Příklad 3

Starobní důchodce má v roce 2015 penzi ve výši 285 000 Kč. Hospodářský výsledek z podnikání činí 55 000 Kč.

Do svého daňového přiznání zahrne pouze příjem z podnikání podle § 7 ZDP ve výši 55 000 Kč. Protože tento příjem nepřesahuje 840 000 Kč, vztahuje se na něj osvobození důchodu. Důchod je nižší než 331 200 Kč, takže jej nebude danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daňová povinnost nulová.

Zdravotní pojištění odvede důchodce z poloviny hospodářského výsledku, tedy 13,5 % z 27 500 Kč, což činí 3 713 Kč.

Jelikož hospodářský výsledek nedosahuje rozhodné částky, sociální pojištění starobní důchodce nemusí platit vůbec.